Doelstelling

Stichting Jeugdbelangen stelt zich als doel om het jeugd- en jongerenwerk te bevorderen in de gemeente Reusel. Het gaat om jeugd- en jongerenwerk wat valt buiten de activiteiten van sport- en buurtverenigingen. Op vraag van andere organisaties kunnen wij ondersteunen bij hun evenement, zoals middelen bestuderen, voorbereiden en eventueel mee uitvoeren.

SJB Reusel Themaweek-7