Pagatterweek

Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Reusel, voor zover dit valt buiten de activiteiten van sport- en buurtverenigingen, en de middelen ter bereiking van dit doel te bestuderen, voor te bereiden en eventueel te doen uitvoeren.

Pagatterweek

Pagatterweek

Hippies!

Dit jaar mogen alle Pagatters van Reusel op avontuur met een echte hippiefamilie! Deze familie wil terug naar de natuur en ze hebben besloten dat de Wilgenspot hier de perfecte plek voor is. Een mooi open veld, bossen een vijver en … een gebouw? Ze zijn het nog niet helemaal eens met de veranderingen die er door gevoerd zijn, dus daar willen ze het wel eens over hebben. Voor je het weet verstoren we zeldzame vogelsoorten met al die bouwwerkzaamheden.
Meld je aan voor dit fantastische avontuur en tot die tijd…

Doe de hippieshake!

Ben jij ook benieuwd naar dit avontuur? Schrijf je dan in voor de Pagatterdagen!

Wanneer ben je een pagatter?
Zit je in groep 0/ 1/ 2 van de basisschool of word je voor 01 oktober 2023 vier jaar, dan zoeken wij jou! Meld je snel aan en ga deze zomer met ons op avontuur op de Wilgenspot.
Tot ziens!
Groetjes, werkgroep Pagatters.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2023

Maandag 14 augustus: Bezoek speeltuin De Hofstad

Wie? Kinderen uit groep 0 – 1 – 2 – 3 - 4 van de basisschool.

Vertrek: 10 uur op de Wilgenspot te Reusel.

Hoe? We gaan met huifkarren naar Speeltuin De Hofstad, Torendreef 16 in Bladel.

Niet vergeten: Lunchpakket meenemen en een gevulde bidon.

Einde: 15.30 uur zijn we terug op de Wilgenspot.

 

Dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus:

3 pagatterdagen

Voor kinderen uit groep 0 – 1 - 2 van de basisschool.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Evenemententerrein ‘De Wilgenspot’ Lage Mierdsedijk in Reusel.

Dagelijks bidon, lunchpakket, zwemkleding en waterschoenen meenemen.

Woensdag 16 augustus is het oudermiddag van 15.30 tot 16.30 uur.

HANDIGE, STERKE PAPA’S EN MAMA’S GEZOCHT

Wij zijn nog op zoek naar sterke papa's, opa's, mama’s of oma’s voor de opbouw van ons Pagatterdorp op de Wilgenspot.
Op maandag 14 augustus om 19:00 uur kunnen we jullie hulp goed gebruiken voor de opbouw van het dorp en donderdag 17 augustus om 19:00 uur om het dorp mee af te breken.
Geef je op, want vele handen maken licht werk, en het is natuurlijk erg gezellig.

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT!

We zijn op zoek naar enthousiaste groepsleiding en leuke hulpleiding.

(Meteen een ideale kans om je maatschappelijk stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)

Vaders en moeders die leiding willen zijn, mogen hun kinderen die al ouder zijn dan de Pagatter leeftijd, opgeven als hulpje van de leiding.

REGLEMENT
  1. Deelname

  2. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 8 mei en dinsdag 9 mei en wel in Disco-Bar d’n Bonn Wilhelminalaan 53 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

  1. Betaling

  2. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

  1. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

  1. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten.

Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel.

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

  1. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

  1. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

  1. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Reusel.